Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Phúc - Lợi

xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
c2phucloi.hn@nghean.edu.vn